Stipendium

Pro které kurzy jsou stipendia určena

  • Stipendia lze uplatnit pouze pro jednoleté kurzy a delší

Kdo má na stipendium nárok

  • Stipendium mohou uplatnit lidé se zdravotním či sociální handicapem ve finanční tísni

Výše stipendia

  • Maximální výše stipendia je 50% z ceny kurzu

Pokud žádáte o stipendium, uveďte to v objednávce.

Počet studentů se stipendiem je omezen dle kapacity kurzu.

Dokumenty ke stažení