Práce studentů

Prohlédněte si grafické práce studentů i absolventů jednoletého vzdělávacího programu Počítačový grafik.

Níže se můžete podívat, jak se studenti vypořádali s vytvořením výroční zprávy pro neziskovou organizaci Progressive, o. s., a dále na absolventské práce.

Úkolem absolventské práce bylo vytvořit propagační materiály včetně zpracování loga a logomanuálu a návrhu webových stránek pro firmu Marten, s. r. o.

Grafické práce absolventů ročního vzdělávacího programu Počítačový grafik 2010

Vybrané studentské práce z roku 2012/2013

Návrh výroční zprávy pro neziskovou organizaci Progressive, o. s.

Návrh logomanuálu a propagačních tiskovin pro firmu Marten, s. r. o.