Infografik

Akreditovaný kurz MŠMT

# Pozvánka

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT.Vzdělání uplatníte na juniorských pozicích v tiskárenských provozech, reklamních a DTP studiích. Infografiku pak ve všech druzích médí. Na závěr kurzu proběhne prezentace a obhajoba vytvořených prací. Můžete využít tento kurz také pro případné další studium na školách uměleckého směru. Tento kurz je jediný se zaměřením na infografiku. (Informační grafika nebo infografika je vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí. Prezentuje obsažené informace rychle, a přehledně. Využívá se často při zobrazování značek a map nebo pro informace v žurnalistice, výuce a technických oblastech, zejména pro téma internetu a sociálních sítí. Spočívá v komunikaci pomocí symbolů a ilustrací a umožnění rychlejšího porozumění prezentovaným informacím.

Kurz je výběrový s maximálním počtem čtyř studentů v učebně.


# Cíl kurzu

Myslíte si, že jste kreativní? Pak je tento kurz určen právě vám. Talent, kreativita a píle je na vás.


# Vhodné pro

Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří nemají předchozí zkušenosti s grafickými programy a láká je pestrý a zajímavý svět vizuální komunikace. Potřebným základem pro úspěšné absolvování kurzu je uživatelská znalost práce na PC. Samozřejmostí je řada cvičení, která vám umožní okamžitě převést čerstvě získané teoretické poznatky do praxe.


# Výstupní reference

Závěrečný projekt, portfolio prací.


# Pracovní uplatnění

Grafický pracovník v odděleních marketingu a PR komunikace středních a velkých firem, v reklamních agenturách, v reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství, v grafických dílnách a všude tam, kde se uplatní příprava a zpracování grafických digitálních dat a fotografického materiálu. Velké uplatnění infografiky je v novinách časopisech a také v TV.


# Pokrytá témata

Grafika:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Grafický design

Typografie

Základy polygrafie

Tvorba Infografik


# Délka studia

Kurz bude probíhat po dobu 120 výukových hodin.
Jedna výuková hodina trvá 45 minut.


# Cena za hodinu

Cena za jednu výukovou hodinu pro tento kurz je 350 Kč
Cena celého kurzu je 42 000 Kč


# Vypsané termíny

Začátek Dny Čas Akce
Tento kurz nemá momentálně vypsané žádné termíny