GRAFIK

Akreditovaný kurz MŠMT

# Pozvánka

Zveme vás na kurz Grafik / Pracovník grafického studia. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozích znalostí, kteří by se rádi naučili tvořit a zpracovávat tištěnou grafiku.

Kurz slouží jako příprava pro povolání grafika a je akreditován ministerstvem školství.

Na konci kurzu získáte certifikát a budete mít zpracované portfolio školních prací které můžete předložit při hledání zaměstnání.


# Cíl kurzu

Po absolvování studia budete schopni samostatně vykonávat soubor prací prováděných v grafických studiích. Budete ovládat nejběžnější programy pro předtiskovou přípravu a návrh tiskovin (Indesign, Illustrátor, Photoshop, Acrobat profesionál), současně se budete dobře orientovat ve způsobu návrhu tiskovin z hlediska reklamního trhu.

Vytvoříte propagační grafické materiály, jako např. letáky, vizitky, brožury, plakáty.

Součástí kurzu bude samostatná práce na zadané téma a její prezentace.


# Vhodné pro

Zájemce v evidenci ÚP (možná platba ÚP) na požádání zašleme podklady pro podání žádosti. Rekvalivikační kurz s akreditací MŠMT. Kurz je intenzivní pro maximálně čtyři studenty v učebně.


# Výstupní reference

Portfolio školních prací

Osvědčení (dle MŠMT)


# Pracovní uplatnění

Grafik, pracovník v předtiskoví přípravě. Grafik do oddělení marketingu.


# Vstupní požadavky

Zájem o studium

Zájem o grafiku

Střední vzdělání s výučním listem


# Pokrytá témata

Příprava tiskoviny: plakáty, brožury, knihy

Vytvoření obrazové koláže, realistické retuše nebo jednoduchého firemního loga

Adobe Photoshop, InDesign a Illustrator

Zpracování fotografického materiálu a kresby do digitální podoby

Základy typografie, základy tiskové produkce a grafického designu


# Délka studia

Kurz bude probíhat po dobu 80 výukových hodin.
Jedna výuková hodina trvá 45 minut.


# Cena za hodinu

Cena za jednu výukovou hodinu pro tento kurz je 350 Kč
Cena celého kurzu je 28 000 Kč


# Vypsané termíny

Začátek Dny Čas Akce
Tento kurz nemá momentálně vypsané žádné termíny